Güvenli iskele nedir ?

Güvenlikli İskele Nedir?

Güvenlikli İskele ;

Ülkemizde geleneksel ahşap iskeleden, demir alaşımlı iskele sistemlerine büyük ölçüde geçilmişti. Ancak yinede olması gerektiği gibi eksiksiz malzemeli şekilde kurulmuyor ve bu durum güvenlik zafiyetlerine yol açıyordu.

Örneğin merdiven sistemi; iskele kuran firmaların yüksek maliyetinden dolayı en önemsemediği ürünlerin başında geliyordu. İskelede çalışan personelin merdiven olmaksızın iskeleye nasıl tırmandığını hayal edebilirsiniz. Güvenlik, iskelede ikinci planda idi.

Ayrıca çalışma için olması gereken platformlar ya hiç kullanılmıyor yada çok yetersiz ve elverişsiz malzemeden kullanıyordu. Platform üzerinde ayağın kayıp dışarı doğru çıkmasını engelleyecek topukluk sistemi ise hiç mevzu bahis değildi.

İskelenin kısa kenarlarında güvenlik için korkuluk elemanları hiç kullanılmıyor, uzun kenarlarda da standartlardan çok aralıklı biçimde düşmeye engel olamayacak şeklide kullanıyordu.

Statik hesaplamalar yapılmadan iskelenin dayanabileceği max. yükseklikler güvenlik açısından hesaplanmadan kurulumlar devam ediyordu.

Duvar bağlantı elemanları yerine inşaat telleri ile binaya tutturulan iskeleler, sağlam güvenli zemin yerine tuğla kırıkları ile teraziye getirilmeye çalışılmış ve taban tablasız olarak doğrudan yere koyulan dikey elemanlar…

Yukarıda bahsedilen bu olumsuz tablolardan kurtulmak ve komple ülke genelinde kaliteli standart bir iskele sistemi geliştirilmek için yola çıkılmış ve GÜVENLİKLİ İSKELE MODELLERİ tanımlanmıştır.
Bu tanımlamalar Avrupa’dan EN 12810- 12811 #güvenlikliiskele standartların Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN 12810- 12811  olarak uygulanması ile hayata geçirilmiştir. Ülke genelinde müfettişler tarafından sıkı denetimler yapılarak giderek yaygınlaşmış ve artık güvenlikli iskele inşaat sektörünün en önemli gündemi haline gelmiştir.


Not: Şekil, güvenlikli iskele bileşenlerini tanıtım amaçlı olup sağlanması gereken koşulları göstermez.
hs : Güvenlikli İskele Yüksekliği
bs : İskele Çıkma Genişliği (Dikmelerin merkezinden merkezine)
ls : İskele Çıkma Uzunluğu (Dikmelerin merkezinden merkezine)
hl : Güvenlikli İskele Kat Yüksekliği
hk : Korkuluk Yüksekliği
1 : Ankraj
2 : Düşey Düzlemdeki Takviye (Enine çapraz)
3 : Düğüm Noktası
4 : Ana Korkuluk
5 : Ara Korkuluk
6 : Topuk Tahtası
7 : Yan Koruma
8 : Dikme
9 : Enine Ara Bağlantı
10 : Birleştirme Elemanı
11 : Platform
12 : Düşey Düzlemde Takviye (Boyuna çapraz)
13 : Boyuna Ara Bağlantı
14 : Taban Plakası
15 : Kafes Kiriş
16 : Bağ Elemanı
17 : Düşey Çerçeve
18 : Merdiven
19 : Düşeyliği Ayarlanabilen Taban Plakası
20 : Zemin Sabitleme Tabanı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir